Board of Education

Board of Education2016-11-29T14:33:25+00:00

Board of Education

2016 – 2017

Jim Fitzsimmons
Jim FitzsimmonsPresident
Epiphany
Paul Manternach
Paul ManternachVice President
St. Patricks
Patty Hall
Patty HallSecretary
Epiphany
Marta Amoroso
Marta AmorosoRepresentative
Epiphany
Stephanie Nettleton
Stephanie NettletonRepresentative
Epiphany
Dan McGuire
Dan McGuireRepresentative
Epiphany
Bev Faber
Bev FaberRepresentative
Sacred Heart-M
Tammy Hrubetz
Tammy HrubetzRepresentative
Sacred Heart-R
Fr. John Gossman
Fr. John GossmanPastoral Coordinator
St. Patricks Sacred Heart-R
Fr. Neil Manternach
Fr. Neil Manternach
Epiphany and Sacred Heart-M
Mike Anderegg
Mike AndereggFoundation Rep.
Epiphany